ANUNT PUBLIC

CEREALCOM DOLJ S.R.L., titular al proiectului "Modificarea dispozitivelor feroviare - Siloz Banu Maracine" anunta publicul interesat asupra luarii Deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modificarea dispozitivelor feroviare - Siloz Banu Maracine" propus a fi amplasat in Municipiul Craiova, Strada Preciziei, nr.43A, Judetul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, in zilele de luni - joi intre orele 8 - 16 si vineri intre orele 8 - 14, , precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.
Inapoi la site